Provádíme vyšetření antigenních testů covid-19 nejnovějšími testy Abbott Panbio COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE NASAL. Vzorek pro test se stírá z okraje nosu a ne z nosohltanu jako dříve. Testování je proto pro klienta příjemnější.

Úhrada testu je do odvolání hrazena zdravotními pojišťovnami.

Odběry provádíme bez objednání.  

Testování v pracovní dny od 7 do 14 hodin, posledního klienta přijímáme ve 13.30 hodin.

Odběrové místo je v budově Krevního centra s.r.o., tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek. Odběr je prováděn z parkoviště Krevního centra, z viditelně vyznačeného okna přízemí Bistra.

V případě zájmu o stanovení testu protilátek proti covid-19 je odběr z prstu zpoplatněn 500 Kč.

V případě zájmu o antigenní test, v době kratší než 3 dny, nemá pacient test hrazen zdravotní pojišťovnou a je zpoplatněn 350 Kč.

Dle vyhlášky  § 80 odsl. 1 písm. 9) zákona č. 258/2000 Sb.. 0 ochraně veřejného zdraví !21 D změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 258/2000 sw), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odsL 2 zákona čł 258/2000 Sb., při pozitivním PCR testu nemá pacient 90 dnů nárok na úhradu antigenního testu zdravotní pojišťovnou. Test si musí uhradit sám.