Svým klientům poskytujeme především tyto služby:

 

 • základní biochemická vyšetření (stanovení iontového hospodářství, metabolických poruch, jaterních testů a zánětlivých markerů),
 • specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, protilátek, proteinů a dalších biologicky významných látek v těle)
 • laboratorní vyšetření pro potřebu laboratorního screeningu vrozených vývojových vad v 1. i 2. trimestru těhotenství,
 • laboratorní vyšetření hladin antiepileptik,
 • vyšetřování specifických proteinů, monoklonálních gamapatií,
 • konzultační a interpretační služby v oblasti klinické biochemie,
 • veterinární vyšetření (základní biochemie, endokrinologie),
 • vyšetření pro samoplátce dle platného ceníku,
 • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratním informačním systému
 • více najdete v Laboratorní příručce – seznam metod zde.

  Kontakty

  Jméno
  Vedoucí úseku
  Mgr. Jana Chlopčíková
  Úsek biochemie (laboratoř)
  Email
  Vedoucí úseku
  j.chlopcikova@krevnicentrum.cz
  Úsek biochemie (laboratoř)
  Telefon
  Vedoucí úseku
  558 605 015
  Úsek biochemie (laboratoř)
  558 605 004