Antigenní testování covid 19 – zdarma co 7 dní

Na testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění má klient nárok jednou za 7 dní. V případě zájmu o antigenní test, v době kratší než 7 dní uradí 200 Kč. 

Testování probíhá i v září v tomto režimu:

  • úterý 7 do 17 hodin (v úterý 28.9.2021 se bude testovat jen do 13 hodin – státní svátek)
  • pátek od 7 do 17 hodin
  • neděle od 7 do 13 hodin

Posledního klienta přijímáme půl hodiny před ukončením testování.

V našem zařízení se zatím neprovádí testování metodou PCR testů.

Provádíme vyšetření antigenních testů covid-19 nejnovějšími testy Abbott Panbio COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE NASAL a nal von minden COVID-19 Ag Test (oba na společném evropském seznamu uznávaných testů). Vzorek pro test se stírá z obou nosních dírek v hloubce 2 cm a ne z nosohltanu jako dříve. Testování je proto pro klienta příjemnější.

Součástí potvrzení o antigenním testu může být i potvrzení v anglickém jazyce, které vydáváme na požádáni a je zpoplatněno částkou 10 Kč.

Odběry provádíme bez objednání.

Odběrové místo je v budově Krevního centra s.r.o., tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek. Odběr je prováděn z parkoviště Krevního centra, z viditelně vyznačeného odběrového boxu.

V případě zájmu o stanovení testu protilátek proti covid-19 je odběr ze žilní krve zpoplatněn cca 443 Kč. (Více v článku Testování PROTILÁTEK Covid -19 pro samoplátce.) Odběr se provádí v 1. patře Krevního centra.

Dle vyhlášky § 80 odsl. 1 písm. 9) zákona č. 258/2000 Sb.. 0 ochraně veřejného zdraví !21 D změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 258/2000 sw), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odsL 2 zákona čł 258/2000 Sb., při pozitivním PCR testu nemá pacient 90 dnů nárok na úhradu antigenního testu zdravotní pojišťovnou. Test si musí uhradit sám.