HIV

Zkratka: HIV_S
Jednotky: S/CO
Princip stanovení: Chemiluminicscenční imunoanalýza (CLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:

0 – 0,90 negativní
0,9 – 1,1 šedá zóna
> 1,1 positivní
Vzorky s hodnocením jiným než negativním jsou vždy odeslány ke konfirmaci do NRL

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií
Interní zpřísnění referenčních hodnot podle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL)

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Pokyny k preanalytice:
Vzorek se závěrem jiným než negativním je vždy odeslán ke konfirmaci do NRL.

 

Powered by BetterDocs