Agregace samovolná_P

Zkratka: AG-SAM
Jednotky: %
Princip stanovení: Nefelometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.Referenční meze:
Výsledek uváděn jako maximální agregace v %.
Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,0 5,0 VS, L

 

Pokyny k odběru:
Krev musí být odebrána tlustou jehlou (1.3 mm – růžová). Do zkumavky se nechá volně odtékat, nenasávat stříkačkou ani nevytlačovat přes jehlu. Poměr krve a citrátu musí být 9+1. Odběr je nutno provést v Krevním centru, pacient musí vynechat 3 dny před odběrem antiagregační léky, je-li to možné.
Pokyny k preanalytice:
Příprava plazmy bohaté na trombocyty centrifugací 15 minut při 700-900 ot/min – stáhnutí této plazmy do čisté zkumavky . Příprava plazmy chudé na trombocyty centrifugací zbylé krve 10 minut při 2500 ot/min.

 

Powered by BetterDocs