Agregace stimul. adrenalinem_P

Zkratka: AGADR
Jednotky: %
Princip stanovení: Nefelometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Výsledek uváděn jako maximální agregace v %, nutný popis křivky
Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 56,0 92,0 VS, L

 

Pokyny k odběru:
Krev musí být odebrána tlustou jehlou (1.3 mm – růžová). Do zkumavky se nechá volně odtékat, nenasávat stříkačkou ani nevytlačovat přes jehlu. Poměr krve a citrátu musí být 9+1. Odběr je nutno provést v Krevním centru, pacient musí nejméně 3 dny před odběrem vysadit léky s antiagregačním účinkem.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 20 min. při 2500 g).

 

Powered by BetterDocs