Mikroalbuminurie

Zkratka: Alb_dU
Jednotky: mg/d
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 4 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 30 mg/d

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Pokyny k odběru:
Moč sbírat během nočního odpočinku (obvykle osmihodinový sběr od 22.00 hodin do 06.00 hodin) podle návodu pro pacienta. Jediné vyšetření není směrodatné, musí se opakovat. Sběrnou nádobu uchovávejte v chladu. Současně je vhodné stanovit látkovou koncetraci kreatininu v témže vzorku moče.

 

 

Pokyny pro pacienta:

Sběr moče (pacient)

Powered by BetterDocs