Alfa-2-globulin_Protein(S); (elfo)

Zkratka: A2G
Jednotky: %
Princip stanovení: elfo-agaróza
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 6 12 %
4T 1R 7 18 %
1R 15R 7 13 %
15R 99R+ 8 11 %

 

Pokyny k odběru:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.

 

 

Powered by BetterDocs