Zkratka: AMS_U
Jednotky: µkat/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1R <4,41 µkat/l
1R 16R <6,72 µkat/l
16R 99R+ <23,1 µkat/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad.

 

 

Powered by BetterDocs