Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů IgG

Zkratka: ANCA
Jednotky: Arb. j.
Princip stanovení: Nepřímá imunoflorescence (IIF)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Jako pozitivní nález je hodnocena přítomnost typických obrazů florescence na granulocytech (fixovaných etanolem a formalínem, a na HEp-2 buňkách).

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Powered by BetterDocs