Anti-Borrelia burgdorferi IgG_S

Borrelia b.s.l. IgG

Zkratka: BBG_S
Jednotky: S/CO
Princip stanovení: ELISA
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:
0 – 0,9 negativní
0,9 – 1,1 šedá zóna nejednoznačné interpretace
> 1,1 positivní

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

 

Powered by BetterDocs