Zkratka: dsDNA IB
Jednotky: arb. j.
Princip stanovení: Imunoblot (IB)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Hodnocena je přítomnost nebo nepřítomnost proužku (intenzita zbarvení je hodnocená denzitometricky)

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Poznámka: Stanovení anti ds-DNA IgG lze také provést metodou nepřímé imunofluorescence (ds-DNA IIF)


Powered by BetterDocs