Anti-ENA/Jo-1 IgG_Sérum

Zkratka: Jo-1

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Referenční meze:
Hodnocena je přítomnost nebo nepřítomnost proužku (intenzita zbarvení je hodnocená denzitometricky)

 

Poznámka: Antigen je vyšetřován jako součást ENA, nebo ANA/ENA imunoblotu

 

Powered by BetterDocs