Anti-ENA/PCNA IgG_Sérum

PCNA IgG

Zkratka: PCNA

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Referenční meze:
Hodnocena je přítomnost nebo nepřítomnost proužku (intenzita zbarvení je hodnocená denzitometricky)

 

Powered by BetterDocs