Anti-ENA/PM-Scl IgG_Sérum

PM-Scl IgG

Zkratka: PM-Scl

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Referenční meze:
Hodnocena je přítomnost nebo nepřítomnost proužku (intenzita zbarvení je hodnocená denzitometricky)

 

Powered by BetterDocs