Anti-ENA/RNP IgG_Sérum

RNP IgG

Zkratka: RNP

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Referenční meze:
Hodnocena je přítomnost nebo nepřítomnost proužku (intenzita zbarvení je hodnocená denzitometricky)

 

Poznámka: Antigen je vyšetřován jako součást ENA, nebo ANA/ENA imunoblotu

 

Powered by BetterDocs