Anti-HBc total

Zkratka: HBc
Jednotky: S/CO
Princip stanovení: CLIA
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Následující den

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
= < 1,0 S/CO negativní
< 1,0 S/CO pozitivní
0,9 – 1,1 S/CO a obecně hodnota < 1,0 S/CO musí být kontrolně dvakrát retestována

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.
Interní zpřísnění referenčních hodnot podle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL).

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

 

Powered by BetterDocs