Anti-nukleohistony IgG_Sérum

nukleohiston IgG

Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Referenční meze:
Hodnocena je přítomnost nebo nepřítomnost proužku (intenzita zbarvení je hodnocená denzitometricky)

 

Powered by BetterDocs