Anti-transglutamináza IgA_S

Transglutamináza IgA

Jednotky: S/CO
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:
0 – 0,9 negativní
0,9 – 1,1 šedá zóna nejednoznačné interpretace
> 1,1 positivní

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Poznámka: U snížených hladin celkového IgA je odbornou společností doporučeno doplnit vyšetření o stanovení anti-translutamináza IgG z důvodu možné falešné negativity v třídě IgA.
Powered by BetterDocs