Anti-transglutamináza IgG_S

Transglutamináza IgG

Jednotky: S/CO
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:
0 – 0,9 negativní
0,9 – 1,1 šedá zóna nejednoznačné interpretace

 

Powered by BetterDocs