Anti-Treponema pallidum_S

Syphilis

Zkratka: Anti-TP_S
Jednotky: S/CO
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:
0 – 0,9 negativní
0,9 – 1,1 šedá zóna nejednoznačné interpretace
> 1,1 reaktivní
Nález intepretovaný jinak než jako negativní je odeslán ke konfirmaci do NRL Praha.

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií
Interní zpřísnění referenčních hodnot podle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL)


Powered by BetterDocs