Anti-tyreoglobulin_S

Anti-TG

Jednotky: kU/l
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 2 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,00 4,00 kU/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Thyroglobulin Antibody II (Beckman Coulter 2016)

 

Pokyny k odběru:
Stanovení je možno provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Transport krve do laboratoře v den odběru.

 

Pokyny pro pacienta:
Odběr krve (pacient)
Pokyny pro ambulance:
Odběr žilní krve
Odběr žilní krve – zdroje chyb

 

Powered by BetterDocs