AT III

Zkratka: P_AT
Jednotky: %
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 40 90,0 %
4T 1D 6R 80,0 140,0 %
6R 16R 90,0 130,0 %
16R 18R 75,0 135,0 %
18R 99R+ 80,0 120,0 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2017

 

Pokyny k odběru:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k preanalytice:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.

 

Powered by BetterDocs