APC rezistence – poměr_P

APC poměr

Zkratka: APC poměr
Jednotky: 1
Princip stanovení: Výpočet poměru APC-/APC+
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Po dohodě

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Homozygotni forma Leidenské mutace faktoru V: poměr 0,9 – 1,1
Heterozygotní forma Leidenské mutace faktoru V: poměr 1,3 – 1,8
Bez mutace: poměr > 2,9
Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ >2,9 1

 

Pokyny k preanalytice:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.

 

Powered by BetterDocs