APTT – poměr_P

Zkratka: APTT-ratio
Jednotky: 1
Princip stanovení: Výpočet
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 13,5 %

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 0,8 1,5 1
4T 1D 1R 0,8 1,3 1
1R 1D 11R 0,8 1,2 1
11R 1D 16R 0,8 1,3 1
16R 1D 99R+ 0,8 1,2 1

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1. 3. 2017

 

Pokyny k preanalytice:
Centrifugace vzorku 15 minut při 4000 ot/min. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.

 

Powered by BetterDocs