Bazofily (absolutní počet)_B

Zkratka: BASOabs

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 0,0 0,8 10^9/l
2D 6M 0,0 0,4 10^9/l
6M 1D 2R 0,0 1,2 10^9/l
2R 15R 0,0 0,3 10^9/l
15R 99R+ 0,0 0,2 10^9/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Powered by BetterDocs