Beta-globulin_Protein(S); (elfo)

Zkratka: BG
Jednotky: %
Princip stanovení: Elfo-agaróza
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 4 9 %
4T 1R 5 12 %
1R 15R 5 13 %
15R 99R+ 9 16 %

 

Poznámka: Frakce elektroforézy bílkovin

 

Pokyny k odběru:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.

 

Powered by BetterDocs