Jednotky: kU/l
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 5 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1 26,4 kU/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Možno stanovit v plazmě (EDTA).

 

Klinická informace:

Abstrakt

CA 15–3 vyšetření v séru patří k základní technice pro monitorování nemocných s karcinomem prsu. Jeho metodická ”robustnost” umožňuje sledovat a matematicky hodnotit dynamiku změn jeho koncentrací pro odhad vývoje onemocnění. Zvýšení koncentrace tohoto markeru v procesu metastazování často předchází průkazu rozsevu diagnostikovaného zobrazovacími metodami. Jeho hladina obvykle koreluje se hmotou nádoru. Je zvýšen i v séru některých benigních onemocnění.

Fyziologická variabilita

Nekolísá během ovulačního cyklu.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Koncentrace CA 15–3 je zvýšena především z důvodu exprese tohoto antigenu u benigních onemocnění prsu, z důvodu poškození jater a ledvin, u zánětů plic, u revmatického onemocnění, rovněž fyziologicky v těhotenství. Hlavním zdrojem zvýšení CA 15–3 je však maligní proces v mléčné žláze.

Interference in-vivo

Nebyly popsány.

Použití pro klinické účely

Maligní onemocnění

·         Screening: nemá význam.

·         Stanovení diagnózy: určitý přínos pouze u nádorů s neznámým primárním nádorem.

·         Odhad závažnosti onemocnění: koncentrace CA 15–3 korelují se stadiem onemocnění, dynamika změn po terapii koreluje s terapeutickým efektem.

·         Monitorování průběhu onemocnění: CA 15–3 patří k základním markerům pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. Senzitivita CA 15–3 u neléčených nemocných dosahuje při 90 % specificitě hodnot pouze 20 –40 %, u metastazujících nádorů až 80 %. Relaps onemocnění bývá charakterizován senzitivitou CA 15–3 dosahující 60–90 %. Jeho ”lead time” umožňuje předpovědět návrat onemocnění s předstihem několika měsíců. V poslední době je studován jeho význam při hodnocení efektu terapie.

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity CA 15–3 v séru

Benigní onemocnění prsu, benigní onemocnění trávicího ústrojí, jaterní cirhóza, akutní a chronická hepatitida, chronická renální insuficience, chronická bronchitida, pneumonie.

Literatura

Bast, R.C. et ASCO Tumor Marker Expert Panel: Clinical practice quidelines for the use of tumor marker in breast and colorectal cancer. J.Clin. Oncol. 1996, 14, 2843-2877.

Fateh-Moghadem, A., Stieber,P.: Sensible use of tumor markers. J. Hartmann Verlag GMBH, 1993.

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998.

 Autorské poznámky

Miroslava Nekulová, Marta Šimíčková

recenzoval Jindřich Macháček

 

Powered by BetterDocs