CA 15-3_Sérum

Zkratka: CA 15-3
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 5 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1 26,4 kU/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsensus laboratoře.

 

Pokyny k odběru:
Možné stanovení i z plazmy (Li-HEP, K2.EDTA, K3.EDTA).

 

Powered by BetterDocs