Jednotky: kU/l
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 30 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Následující den
Odezva na statim: V den doručení

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
0-99 let 0-6,9 kU/L
Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <6,9 kU/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

 

Powered by BetterDocs