CA 72-4_Sérum

Zkratka: CA 72-4
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 30 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ <6,9 kU/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Pokyny k odběru:
Možno stanovit i z plazmy (HEP, EDTA)

 

Powered by BetterDocs