Clear. kreatininu korig._Pt(ledviny)

Glomerulární filtrace

Zkratka: CLEA
Jednotky: ml/s
Princip stanovení: Výpočet
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
0R – 1R 1,05 – 1,50
1R – 15R 1,25 – 2,25
15R – 99R 1,25 – 2,40

 

Poznámka: Sběr moče je vhodné provést v několika sběrných fázích (porcích).

 

Pokyny k odběru:
Pro výpočet je nutné uvést v žádance výšku a váhu pacienta. Výpočet se provádí z hodnot kreatininu v séru a ve sbírané moči za 24 hodin.

 

Powered by BetterDocs