Clear. kreatininu odhad (MDRD)

Odhad glomerulární filtrace

Zkratka: MDRD_S
Jednotky: ml/s
Princip stanovení: Výpočet
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
0R – 99 R > 1,0

 

Pokyny k odběru:
Výpočet z hodnot urey, kreatininu a albuminu stanovených v séru.

 

Powered by BetterDocs