D Dimery (FEU)_P

Zkratka: D dimer
Jednotky: mg/l FEU
Princip stanovení: Imunoanalýza na latexových mikročásticích
Materiál: KREV
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+10
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 4 d

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,50 mg/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták k reagencii OSR60135 D-Dimer (Beckman Coulter)

 

Pokyny k odběru:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k preanalytice:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.

 

Powered by BetterDocs