Eozinofily (absolutní počet)_B

Zkratka: APE
Jednotky: 10^9/l
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 0,0 1,5 10^9/l
2D 1T 0,0 1,7 10^9/l
1T 1D 6M 0,0 1,4 10^9/l
6M 2R 0,0 1,2 10^9/l
2R 4R 1D 0,0 0,5 10^9/l
4R 1D 6R 0,0 1,1 10^9/l
6R 8R 0,0 1,0 10^9/l
8R 10R 0,0 0,5 10^9/l
10R 15R 0,0 1,0 10^9/l
15R 99R+ 0,0 0,5 10^9/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k preanalytice:
Před vyšetřením krev dobře promísit.

 

Powered by BetterDocs