Eozinofily_(B)

Zkratka: EOS
Jednotky: %
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 0,0 4,0 %
2D 1T 0,0 8,0 %
1T 1D 8R 0,0 7,0 %
8R 1D 10R 0,0 4,0 %
10R 15R 0,0 7,0 %
15R 99R+ 0,0 5,0 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k preanalytice:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.

 

Powered by BetterDocs