Erytrocyty (MCV)_(B)

Střední objem erytrocytů

Zkratka: MCV
Jednotky: fl
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 2%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3D 95 121 fl
4D 2T 88 126 fl
2T 1M 86 124 fl
1M 2M 85 123 fl
2M 3M 77 115 fl
3M 6M 74 108 fl
6M 2R 70 86 fl
2R 6R 75 87 fl
6R 12R 77 95 fl
F 12R 15R 78 102 fl
M 12R 15R 78 98 fl
15R 99R+ 82 98 fl

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k odběru:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

 

Powered by BetterDocs