Zkratka: ERC
Jednotky: 10^12/l
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – soli EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 6,3 %

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3D 4,0 6,6 10^12/l
4D 2T 3,9 6,3 10^12/l
2T 1D 4T 3,6 6,2 10^12/l
4T 1D 2M 3,0 5,0 10^12/l
2M 1D 3M 2,7 4,9 10^12/l
3M 1D 6M 3,1 4,5 10^12/l
6M 1D 2R 3,7 5,3 10^12/l
2R 1D 6R 3,9 5,3 10^12/l
6R 12R 4,0 5,2 10^12/l
F 12R 15R 4,1 5,1 10^12/l
M 12R 15R 4,5 5,3 10^12/l
F 15R 99R+ 3,8 5,2 10^12/l
M 15R 99R+ 4,0 5,8 10^12/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

 

Powered by BetterDocs