Erytropoetin_Sérum

Zkratka: EPO
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 2,59 18,5 U/l

 

Pokyny k odběru:
Možno stanovit i z plazmy (Li-HEP)
Pokyny k preanalytice:
Sérum či plazmu co nejrychleji fyzicky oddělte od buněk.
Neskladujte ve skleněných zkumavkách.

 

Powered by BetterDocs