Jednotky: ng/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Muži <20 – 47 ng/l
Ženy netěh. před menopauzou
Střední folikulární fáze 27 – 122 ng/l
Střední luteální fáze 49 – 291 ng/l
Periovulační fáze 95 – 433 ng/l
Ženy po menopauze bez terapie <20 – 40 ng/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Estradiol (Beckman Coulter 2016)

 

Pokyny k odběru:
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

 

Klinická informace:

Abstrakt

Estradiol v séru je nejefektivnější ovariální estrogen, jehož syntéza probíhá především v dozrávajícím folikulu pod vlivem FSH (folikulostimulační hormon). Jeho monitorace je důležitá u pacientek s poruchou fertility, menstruačního cyklu, vzácných tumorů, endogenních poruch syntézy estrogenů.

 Fyziologická variabilita

Hladina monitorovaného hormonu u žen závisí na věku, fázi menstruačního cyklu.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Přímé následky abnormálních koncentrací

Ovariální selhání je spojeno s hladinou E2 < 10 ng/l (37 pmol/l).

Při anovulaci jsou nízké hladiny E2 během folikulární fáze, nedosáhne se preovulačního stádia a dochází k zániku folikulu.

Insuficience žlutého tělíska se vyznačují nízkým E2 v preovulačním stadiu a v luteální fázi není detekovatelný většinou vůbec.

Monitorace E2 je součástí u léčby infertility při současné ultrasonografické kontrole vyvíjejících se folikulů. Dominantnímu folikulu nad 14 mm odpovídá zhruba hladina E2 300 ng/l. Hladiny přes 1000 ng/l jsou již známkou hyperstimulačního syndromu.

Vysoká hladina E2 a nízký gonadotropin se vyskytují u vzácných estrogen produkujících tumorů jako je nádor z granulozních buněk.

Použití pro klinické účely

Sledování hladiny estradiolu je důležité u pacientek s poruchou fertility, menstruačního cyklu, vzácných tumorů, endogenních poruch syntézy estrogenů.

Literatura

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

Poznámky

Veškeré informace o estradiolu v plazmě viz. text Estradiol v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparin nebo EDTA.

Autorské poznámky

Jiřina Lukášková (2008)

 

Powered by BetterDocs