Estradiol_Sérum

Zkratka: ESTR_S
Jednotky: ng/l
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

Muž před pubertou: < 15 ng/l
Muž v pubertě: < 34,8 ng/L
Muž > 19 let: < 31,5 ng/L

Žena před pubertou: < 16 ng/L
Žena v pubertě: <196 ng/L

Ženy netěhotné:
Folikulární fáze: < 115 ng/L
Ovulační vrchol: < 517 ng/L
Luteální fáze: < 246 ng/L

Ženy po menopauze bez terapie: < 25,1 ng/L

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Pokyny k odběru:
Stanovení možno i z plazmy (Li-HEP, EDTA)

 

Powered by BetterDocs