Zkratka: FVIII
Jednotky: %
Princip stanovení: Absorpční speltrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 8 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 30,8 %

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 60 140 %
2D 4T 60 125 %
4T 1D 1R 55 100 %
1R 99R+ 50 150 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2017

 

Pokyny k odběru:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k preanalytice:
Centrifugací vzorku 15 minut 4000 ot/min při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky

 

Powered by BetterDocs