Fenobarbital_S

Jednotky: mg/l
Princip stanovení: HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) s interním standardem
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Úterý a v pátek
Odezva rutinní: Dvakrát v týdnu
Odezva na statim: V den doručení

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
0-99 let 15-35 mg/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Odběr se standardně provádí před užitím léku, nejlépe před ranní dávkou, příp. se provádí dva po sobě jdoucí odběry v jednom dni (před užitím léku a 2 hod. po užití).

 

Powered by BetterDocs