Kyselina listová

Zkratka: FOLW_S
Jednotky: µg/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 14,4%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 3,1 19,9 nmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsensus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Nutno odebírat nalačno (příjem potravy zvyšuje hladinu folátu).
Pokyny k preanalytice:
Nepoužívat hemolytické vzorky a vzorky chránit před světlem

 

Klinická informace:

Abstrakt

Foláty v séru jsou nezbytné kofaktory enzymů účastnících se různých metabolických procesů v buňkách (syntéza nukleových kyselin a mitochondriálních proteinů, metabolismus aminokyselin).

Fyziologická variabilita

Hladina folátu závisí na pohlaví a věku pacienta.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Přímé následky abnormálních koncentrací

Megaloblastická anémie

V případě přerušení příjmu folátů do 3 měsíců dojde k hypersegmentaci granulocytů. Po 4 měsících je v moči detekovatelná formiminoglutamová kyselina jako důsledek inhibice katabolismu histidinu, po 6 měsících se rozvíjí megaloblastická anémie, která může mít i kardiálními symptomy. Často deficit folátů bývá spojen s deficitem kyseliny askorbové, neboť se oba vitamíny vyskytují ve stejných či podobných složkách potravy, současný deficit obou vitamínu urychluje projevy megaloblastické anémie, neboť při současném deficitu askorbátu je zvýšena oxidace THF na metabolicky inaktivní 10-formyl folátovou kyselinu. Příčiny nedostatku folátu mohou být i malabsorpce ve střevě při chronických onemocněních jako je Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, tropická sprue, resekce jejuna, intestinální stenózy, striktury tenkého střeva. Porucha metabolismu folátů je spojena i s chronickým alkoholismem. Nízký příjem folátů u alkoholiků vede k poklesu hladiny během několika dní, u do té doby naprosto zdravých jedinců maximálně do 4 týdnů. Orální kontraceptiva mohou inhibovat střevní pteroylglutamát hydrolázu, která přírodní formu folátů-polyglumáty převádí na absorbovatelné monoglutamáty a tím vést k projevům megaloblastické anémie. Aminopterin a jeho metabolit metotrexát jsou inhibitory DHFR (dihydrofolát reduktáza) vedoucí k deficitu folátů v organismu. DHFR je zodpovědná za oxidaci při syntéze dTMP (deoxythymidin monofosfát) z dUMP (deoxyuridin monofosfát). Inhibice tohoto mechanismu je principem léčby zánětlivých onemocnění (revmatoidní artritida, psoriatická artritida) stejně tak jako nádorových procesů. Stomatitida, alopecie, anorexie, gastrointestinální intolerance, nízká hladina plazmatických folátů,  cytopenie, zvýšené transferázy to vše může být vedlejším nežádoucím projevem terapie antifoláty. Dlouhodobý abusus antikonvulziv (fenytoin, fenobarbital, valproát) může vést k projevům deficitu folátů, ale příčina není zatím zcela jasná, stejně tak užívání antikonvulziv vedoucí k 5-20ti násobně zvýšenému riziku pravděpodobnosti defektu neurální trubice. Kongenitální poruchy spojené s transportem folátů do buněk a tkání vedou k jejich snížené buněčné utilizaci. Příčinou bývá enzymatická porucha na různých úrovních metabolické dráhy kyseliny listové. Již po několika měsících dochází u novorozenců s touto vadou ke klinické exacerbaci onemocnění, kdy kromě anémie často ve spojení s leukopenií, trombocytopenií, zvracením, průjmy, ulceracemi v dutině ústní, celkovým neprospívání se objevují i neurologické poruchy při deficitu folátu pro mozek při transportu přes hematoencefalickou bariéru. Hladina folátu v krvi u těchto dětí bývá neměřitelná nebo výrazně snížená. Při kombinaci s deficitem vitaminu B12 se objevují těžké neuropatie.

Obsah v erytrocytech dospělých: 150-450 µg/l  66-198 nmol/l

µg/l x 2,27= nmol/l

 Omezení stanovení

Doporučeným odběrem je EDTA plazma nebo sérum, není doporučen pouze odběr do heparinu.

Při teplotě 4-8°C mimo přímé světlo je stabilita analytu 24 hodin, pro delší skladování je doporučeno zmrazení na -20°C.

Hemolýza zvyšuje falešně hodnotu folátu při jeho uvolnění z erytrocytů. Nedoporučuje se stanovení folátu při současném užívání metotrexátu a leukovorinu pro možnou zkříženou reakci při stanovení.

Použití pro klinické účely

 Indikací k vyšetření hladiny folátů je makrocytární anémie, chronický alkoholismus, ženy v těhotenství, zejména s vysokým rizikem rozštěpu neurální trubice např. při pozitivní rodinné anamnéze, při terapii antikonvulzivy, metotrexátem (pacienti s revmatoidní artritidou, tumory), sulfosalazinem (u chronických střevních zánětů), hormonální antikoncepcí. Kontrola folátů v krvi se ověřuje i u malabsorpčních syndromů, chronických jaterních onemocnění, u jedinců s poruchou příjmu potravy.

Literatura

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

Poznámky

Stanovitelné jsou foláty z plazmy, séra či erytrocytů, kde jejich obsah koreluje s množstvím ve tkáních, zatímco sérová či plazmatická koncentrace odpovídá příjmu folátů z potravy. Veškeré informace o folátu v plazmě viz. text Folát v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparin nebo EDTA.

Doporučeným odběrem je EDTA plazma nebo sérum, není doporučen pouze odběr do heparinu.

Při teplotě 4-8°C mimo přímé světlo je stabilita analytu 24 hodin, pro delší skladování je doporučeno zmrazení na -20°C.

Hemolýza zvyšuje falešně hodnotu folátu při jeho uvolnění z erytrocytů. Nedoporučuje se stanovení folátu při současném užívání metotrexátu a leukovorinu pro možnou zkříženou reakci při stanovení.

Appendixy

Autorské poznámky

Jiřina Lukášková

 

Powered by BetterDocs