FSH

Zkratka: FSH
Jednotky: U/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 15R 0,2 13,0 U/l
M 0D 99R+ 1,27 19,3 U/l
F 13R 50R 1,79 22,5 U/l
F 15R 50R 3,85 8,78 U/l Folikul
F 15R 50R 4,54 22,5 U/l Ovul.
F 15R 50R 1,79 8,12 U/l Luteal.
F 50R 99R+ 16,7 114 U/l Menopa.

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access FSH (Beckman Coulter 2015)

 

Pokyny k odběru:
Možno odebirat plazmu do heparinu litného, sodného, nebo do K3EDTA.
Pokyny k preanalytice:
Nutno dbát aby vzorky byly před centrifigací zcela koagulovány.

 

Powered by BetterDocs