Zkratka: P_dU
Jednotky: mmol/d
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 4,8%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 12,9 42,0 mmol/d

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel. Doba sběru 24 hodin, bez konzervačních přísad.
Pokyny k preanalytice:
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí.

 

Pokyny pro pacienta:

Sběr moče (pacient)

Pokyny pro ambulance:

Příprava pacienta před odběrem moče

Powered by BetterDocs