Zkratka: P_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 4 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 5,6%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1T 3D 1,45 2,91 mmol/l
1T 3D 1R 1,45 2,16 mmol/l
1R 2R 1,45 1,78 mmol/l
2R 12R 1,45 1,78 mmol/l
12R 15R 1,2 1,6 mmol/l
15R 60R 0,87 1,45 mmol/l
F 60R 99R+ 0,74 1,52 mmol/l
M 60R 99R+ 0,74 1,52 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Sérum nalačno, erytrocyty oddělit do co nejdříve po dodání do laboratoře (jinak nárůst hodnot).
Pokyny k preanalytice:
Hemolytické vzorky neměřit. Urychleně centrifugovat a separovat.

 

Powered by BetterDocs