Glukóza v moči

Zkratka: Glu_U
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 2 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 11,0%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 0,0 1,1 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Poznámka: Pro přepočet z mmol/l na dříve používané g/l vynásobte hodnotu faktorem 0,18.

 

Pokyny k odběru:
Stanovuje se v prvním ranním vzorku moče.

 

Powered by BetterDocs