Poznámka: Pro přepočet z mmol/l na dříve používané g/l vynásobte hodnotu faktorem 0,18.

 

Powered by BetterDocs