Zkratka: Glu_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 4,4%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 1,7 5,3 mmol/l
4T 15R 3,3 5,3 mmol/l
15R 99R+ 3,3 5,6 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.

 

Powered by BetterDocs